เทคนิคการเล่นด้วยอินดิเคเตอร์ ATR (Average True Range)