ทฤษฎีพฤติกรรมราคา :  ความชันของเทรนด์


เส้น

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา :  ความชันของเทรนด์

 

จากบทความก่อนเรามีสมมุติฐานที่ต้องพิสูจน์ 1 สมมุติฐานก่อนที่จะทำการประมาณการ ระยะทางของเทรนด์ คือ การพิสูจน์ว่า ถ้าความชันของเทรนด์ในกรอบโดยใช้ Equidistance วัดนั้นเป็นเรื่องจริง  การจะวัดได้ว่าถ้าความชันสูงทำให้ระยะทางสั้น ต้องโพสดูในกราฟ อย่างง่าย ๆ ไม่ยากเลย

โดยหลักการจะต้องแสดงออกมาในรูปแบบต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของความชัน กับ จำนวนแท่ง

ในรูปแกนตั้งคือความชัน ถ้าความชันมาก ระยะทางจำนวนแท่งก็จะน้อย ถ้าจำนวนแท่งมากความชันก็จะน้อยตรงกันข้ามกันหมายความว่า ความชันกับจำนวนแท่งมีความสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม (ผกผัน)โดยการที่เราจะวัดความชันได้นั้นต้องใช้เครื่องมือสำหรับเครื่องมือนั้นท่านต้องย้อนไปอ่านบทความก่อนหน้า โดยใช้ software picpict ในการวัดความชัน โดยในตัวอย่างนี้เราจะทำการวัดความชันของเทรนด์ให้เพื่อใช้ในการทดสอบ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงตัวอย่างของการทดสอบสมมุติฐานเท่านั้น เราจะทำเพียงจำนวนตัวอย่างเพียง 20 ตัวอย่าง หรือ 20 เทรนด์เท่านั้น โดยจะทำการบันทึกลง Excel ว่าจำนวน 20 ครั้งนั้น แสดงกราฟอย่างไรใน Excel โดยใช้ค่าเงิน EURUSD ใน Time Frame 1H ซึ่งการวัดจะวัดเฉพาะเทรนด์ที่เกิดขึ้นไปแล้วเท่านั้น เทรนด์ที่เกิดล่าสุดจะไม่ทำการวัด โดยจะเก็บข้อมูล 2 อย่าง คือ ความชันและจำนวนแท่ง แล้วแสดงเป็นกราฟ

เทรนด์ที่ความชันจำนวนแท่ง
153.62151
244.41202
348.96168
444.86131
550.51150
664.24100
731.12347
851.0475
935.54196
1029.40394
1137.83157
1241.93279
1373.4753
1450.02113
1540.61225
1650.7292
1733.84226
1834.19322
1933.00425
2057.12100

ในตารางข้างต้นเราแสดงผลของการบันทึกข้อมูลเทรนด์ย้อนหลัง 20 ครั้ง เพื่อที่จะบอกว่า ถ้าเทรนด์ที่มีความชันของเทรนด์สูงจะมีจำนวนแท่งเทียนในการเคลื่อนไหวสั้นหรือไม่ ตามสมมุติฐานของเรา สิ่งที่เราจะดูก่อนเลยคือ กราฟจะเป็นอย่างที่เราวาดไว้ตอนแรกหรือไม่ โดยการนำค่าที่ได้ไปพล็อตใน excel

รูปที่ 2 แสดงการ plot ความชันและจำนวนแท่ง

จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นเช่นเดียวกับสมมุติฐานของเรา คือ ลักษระการเรียงตัวของจุดลาดจากทางซ้ายมาทางขวา เหมือนกับรูปที่เราตั้งทฤษฎีไว้ ว่า “ ความชันที่ต่ำจะทำให้จำนวนแท่งนั้นสูง ความชันที่สูงจะทำให้จำนวนแท่งที่เคลื่อนไหวนั้นต่ำ (ในรูปผมสลับแกนกับข้างบนแต่ก็ให้ผลไม่ได้แตกต่างกัน) ในความเป็นจริงแล้ว ท่านผู้อ่านควรจะต้องหัดทำด้วยตัวเองและหัดใช้ Excel วิเคราะห์ให้คล่องเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานของตัวเอง พิสูจน์ทฤษฎีของตัวเองเหล่านี้ว่าเป็นจริงหรือไม่ โดยไม่ควรใช้ 20 อย่างที่ผมทำให้เป็นตัวอย่าง คุณสามารถใช้จำนวนตั้งแต่ 100 เทรนด์ จนถึง 400 เทรนด์ซึ่งการทำแบบนั้นอาจจะต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ นอกจากนี้สิ่งที่ต้องทำอีกอย่างหนึ่งคือ การดูเทรนด์ใหญ่ เช่น เทรนด์รายวันเป็นอย่างไร และเทรนด์รายชั่วโมงให้ความชันแตกต่างกันอย่างไร การศึกษารายละเอียดที่มากจะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมราคาของกราฟได้ดียิ่งขึ้น

 

จริง  ๆ แล้วสามารถใช้สถิติอื่น ๆ ในการวิเคราะห์จุดต่างนี้ได้ เช่น การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) มันคือการวิเคราะห์ว่า ระยะทางเป็นแท่ง กับ ความชัน ณ 2 จุดนั้นมีพื้นที่สัมผัสกัน หรือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การแค่ Plot ลงใน Excel แบบตัวอย่างก็เพียงพอที่จะให้คำตอบ

ในบทความถัดไปสิ่งที่เราจะทำคือ การทำตัวอย่าง การวิเคราะห์สมการเพื่อใช้ทำนายว่า เมื่อเราได้จำนวนแท่งเทียน เราได้ความชัน สิ่งที่เราต้องเก็บต่อไปคือ ความกว้างของกรอบเทรนด์ เมื่อเราเก็บตัวอย่างได้ครบ เราก็จะนำเข้าสมการประมาณ หรือ สมการถดถอยเพื่อดูว่า ถ้าหากความชันของเทรนด์ลดลงจะทำให้เทรนด์มีระยะทางในการประมาณการเบื้องต้น เป็นระยะทางกี่แท่ง และถ้าความกว้างของเทรนด์เพิ่มขึ้นหรือลดลง จะส่งผลต่อระยะทางเป็นจำนวนแท่งอย่างไร? ท้ายที่สุดเราก็จะได้สมการประมาณการมาและใช้ในการพยากรณ์ระยะทางของแท่งเทียน หลังจากที่เราเข้าเทรด

Keywords: จำนวนแท่งเทียน  ความชัน  เทรนด์และความชัน

 

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น