วิธีควบคุมความเสี่ยงในการเล่น Forex ด้วย Correlation