สัมนาฟรีแบบจัดเต็มกับ XM จัดเต็ม กรุงเทพ และเชียงใหม่